Een coach bezoeken doe je niet zomaar. Er is vaak een groot verhaal, er zijn emoties en soms zijn er zelfs geen woorden meer. Daarom kenmerkt mijn coachstijl zich vooral door ruimte te geven. Met een open blik geef ik ruimte aan jou, aan jouw verhaal. Juist door het gevoel, de woorden en de beelden er te laten zijn, creëer ik een basis om jouw levensverhaal zorgvuldig te volgen en in te voelen.

Om mij volledig af te stemmen op wat er nu precies speelt, beschik ik over een groot empathisch vermogen, intuïtie en een helder voelende kant. Met oprechte aandacht, liefdevolle betrokkenheid en het stellen van de juiste vragen kun jij vervolgens je eigen antwoorden vinden en in beweging komen.
Mijn aanpak is holistisch waarbij ik kijk naar jou als mens in zijn geheel, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak.

Kennismakingsgesprek

Een traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan fysiek in mijn praktijkruimte of online plaatsvinden, dat stemmen we samen af.

We bekijken je hulpvraag, de vraag waarvoor je mij als coach opzoekt. Tevens is er natuurlijk gelegenheid om vragen aan mij te stellen. Verder leg ik uit wat mijn werkwijze en mijn stijl van coachen is. Ben ik de juiste coach voor jou? Is hier duidelijkheid over dan plannen we de eerste sessie van het gekozen coachtraject in. Natuurlijk mag je hier ook nog even over nadenken.

Coaching

Tijdens de eerste sessie wordt de hulpvraag concreet gemaakt en formuleer je jouw persoonlijk doel. Ook stel ik je vragen, zodat ik een compleet beeld krijg van je situatie en leer ik je ook beter kennen. Nadat we deze intake afgesloten hebben, stappen we meteen verder de sessie in.

Een coachsessie is voor mij een ontmoeting. Een moment voor jou om je verhaal te doen. Ik luister naar je en stel vragen, zodat het steeds duidelijker wordt wat er speelt en welke stappen er gezet kunnen worden. In de sessies gaan we in jouw tempo en op jouw manier op weg naar het gestelde coachdoel met behulp van de natuur en coaching tools.

Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Uit hoeveel sessies het coachtraject bestaat is per persoon verschillend. Meestal bestaat een traject uit 3 tot 8 sessies; zie mijn aanbod. Het plannen van een afspraak eens in de twee of drie weken blijkt een goede balans te zijn tussen continuïteit en het laten ‘doorwerken’ van de sessie in je leven.

Afronding

Na de laatste coachsessie ronden we het coachtraject af met een evaluatie. Centraal staat hierbij het terugkijken op je proces, maar ook het behaalde coachdoel krijgt aandacht en verdiept zich daardoor. Daarnaast bekijken we of je nog behoefte hebt aan nazorg.