Veel gestelde vragen2021-05-10T09:13:20+01:00

Veel gestelde vragen over coaching

Wat is coaching?2021-05-10T09:04:48+01:00

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie.
Het is een persoonlijk ontwikkelingsproces waarbij ik jou als cliënt ondersteun bij het behalen van zelfgekozen doelen. De doelen worden vooraf gezamenlijk bepaald.

De meest voorkomende thema’s waarvoor mensen bij mij in coaching gaan zijn:

  • hoogsensitiviteit
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfvertrouwen/zelfbeeld/zelfcompassie
  • balans werk- privé

De samenwerking tussen coach en cliënt is een stimulerend en creatief proces waarvoor wij beiden verantwoordelijkheid nemen. Als cliënt leer je aan de hand van een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. En ik, als coach ondersteun en begeleid jouw leerproces door middel van gerichte interactie. Luisteren, empathie, doorvragen, onbevooroordeeld, confronteren en doelgericht werken staan hierbij centraal.
Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van je eigen doelen en wordt de basis bewerkstelligd voor een positieve en duurzame verandering.

Heb je een vraag of wil je jouw persoonlijke situatie met mij bespreken? Bel 06-25058248 of vul hier het contactformulier in.

Wat is mijn coachstijl2021-05-10T09:09:42+01:00

Een coach bezoeken doe je niet zomaar. Er is vaak een groot verhaal, er zijn emoties en soms zijn er zelfs geen woorden meer. Daarom kenmerkt mijn coachstijl zich vooral door ruimte te geven. Met een open blik geef ik ruimte aan jou, aan jouw verhaal. Juist door het gevoel, de woorden en de beelden er te laten zijn, creëer ik een basis om jouw levensverhaal zorgvuldig te volgen en in te voelen.

Om mij volledig af te stemmen op wat er nu precies speelt, beschik ik over een groot empathisch vermogen, intuïtie en een helder voelende kant. Met oprechte aandacht, liefdevolle betrokkenheid en het stellen van de juiste vragen kun jij vervolgens je eigen antwoorden vinden en in beweging komen.
Mijn aanpak is holistisch waarbij ik kijk naar jou als mens in zijn geheel, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak.

Kennismakingsgesprek

Een traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan fysiek in mijn praktijkruimte of online plaatsvinden, dat stemmen we samen af.

We bekijken je hulpvraag, de vraag waarvoor je mij als coach opzoekt. Tevens is er natuurlijk gelegenheid om vragen aan mij te stellen. Verder leg ik uit wat mijn werkwijze en mijn stijl van coachen is. Ben ik de juiste coach voor jou? Is hier duidelijkheid over dan plannen we de eerste sessie van het gekozen coachtraject in. Natuurlijk mag je hier ook nog even over nadenken.

Coaching

Tijdens de eerste sessie wordt de hulpvraag concreet gemaakt en formuleer je jouw persoonlijk doel. Ook stel ik je vragen, zodat ik een compleet beeld krijg van je situatie en leer ik je ook beter kennen. Nadat we deze intake afgesloten hebben, stappen we meteen verder de sessie in.

Een coachsessie is voor mij een ontmoeting. Een moment voor jou om je verhaal te doen. Ik luister naar je en stel vragen, zodat het steeds duidelijker wordt wat er speelt en welke stappen er gezet kunnen worden. In de sessies gaan we in jouw tempo en op jouw manier op weg naar het gestelde coachdoel met behulp van de natuur en coaching tools.

Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Uit hoeveel sessies het coachtraject bestaat is per persoon verschillend. Meestal bestaat een traject uit 3 tot 8 sessies; zie mijn aanbod. Het plannen van een afspraak eens in de twee of drie weken blijkt een goede balans te zijn tussen continuïteit en het laten ‘doorwerken’ van de sessie in je leven.

Afronding

Na de laatste coachsessie ronden we het coachtraject af met een evaluatie. Centraal staat hierbij het terugkijken op je proces, maar ook het behaalde coachdoel krijgt aandacht en verdiept zich daardoor. Daarnaast bekijken we of je nog behoefte hebt aan nazorg.

Wordt de coaching vergoed?2021-05-10T09:11:01+01:00

Als je behoefte hebt aan coaching wil je graag weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Helaas valt de zorg van mijn praktijk niet onder de basisverzekering. Gelukkig zijn er een aantal manieren om wel toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk hieronder welke optie voor je geschikt kan zijn. De onderstaande opties zijn ter indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1: Check je CAO
Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in je CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Het meest voorkomende bedrag is 500 euro per jaar. Je CAO is online terug te vinden of op te vragen bij je HR-manager.

2: Ga de mogelijkheden na bij je HR-manager
HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR-managers.

3: Ga de mogelijkheden na bij je manager of de directeur
Soms gaat niet de HR-manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar je manager of zelfs de directeur.

4: Belastingaftrek bij ondernemers
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

5: Belastingaftrek bij particulieren
In bepaalde gevallen kunnen kosten voor coaching afgetrokken worden van de belasting. Het gaat dan om kosten die gezien worden als studiekosten en scholingsuitgaven. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht en het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Als je dit nauwkeurig wilt uitzoeken is de kans aanwezig dat je hier een belastingadviseur bij nodig zal hebben.

6: Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UWV-coach.

7: Coaching via de ziektekostenverzekeraar
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

8: Coaching via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Heb je een vraag of wil je jouw persoonlijke situatie met mij bespreken? Bel 06-25058248 of vul hier het contactformulier in.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn afspraak annuleren?2021-05-10T09:11:32+01:00

Bij verhindering van de afspraak graag dit binnen 24 uur voor aanvang van de afgesproken sessie aan mij doorgeven. Anders wordt de sessie aan je gefactureerd of komt in mindering op het aantal afgesproken sessies.

Ga naar de bovenkant